SERVEIS GALERIA SITUACIO CONTACTE
Construccions i Restauracions M. Pallés és la tercera generació de l’empresa que inicià el mestre d’obres Joaquim Pallés i Camó durant els anys 40 del segle passat. Actualment en mans del seu fill Miquel i el seu nét, també Miquel.
És a partir de la dècada dels 60, amb l’aparició del fenomen de les segones residències a l’Empordà quan l’empresa s’especialitza en la restauració de masies i cases de poble, encara que també treballa en construccions d’obra nova.
El nostre sistema de treball pel que fa a les restauracions, es basa en l’aplicació dels coneixements i tècniques tradicionals de la nostra zona, que s’han anat transmetent de generació en generació. Tot i que els nous estàndards de confort exigeixen l’aplicació de nous materials i noves tècniques, de les que en som experts professionals, intentem que aquestes innovacions en els nostres projectes mai trenquin l’harmonia amb l’entorn i el paisatge.
Amb la idea de continuar com a empresa de caire familiar, propera als nostres clients, formada per treballadors de la zona, altament qualificats i amants del seu ofici, mantenim l’objectiu de satisfer les exigències dels nostres clients, molts dels quals ho són des de fa gairebé seixanta anys.
 

C/ Figueres, 15 - 17133 ULTRAMORT - Tel. /fax: 972 76 91 01